Nou anys després ja s’han cobrat els 188.890 €, provinents de la reparcel•lació de la finca del sector Foch i Torres (Zyland 2006).

 
Aquest cobrament ha estat possible gràcies a la rigorosa i efectiva feina que va fer Gent de Teià des de l’oposició, arrel d’una irregularitat detectada fa més d’un any, i que l’anterior equip de govern sempre ens va amagar fins que GT va fer-ho públic.
 
És sorprenent que els grups municipals implicats es felicitin d’haver cobrat aquest deute, 9 anys tard, i a més, sense haver cobrat ni un sol euro d’interessos.
 
Sempre ens quedarà el dubte de quin hauria estat el final si GT no hagués començat a demanar informació sobre aquest tema.
 
Butlleti_4_Zyland