El passat dimarts 22 de desembre es va celebrar el Ple extraordinari per aprovar el Pressupost del 2016, que va tenir únicament el suport del govern (ERC+CIU, 8) i el vot en contra dels 5 regidors del Grup Municipal de Gent de Teià.

 

Creiem que estem davant d’un pressupost irreal, doncs s’han presentat uns ingressos, al voltant de 240.000€ en permisos d’obres, sense tenir la certesa que aquests ingressos arribaran.

 

Es repeteix la història dels anys 2007 i 2008, on essent Alcalde el mateix Sr.- Bosch, es van pressupostar els mateixos ingressos de la Solera (Clau d’Or) que s’han pressupostat en l’actualitat, i llavors les obres mai es van realitzar. Qui ens assegura que aquest cop sí es duran a terme?

 

Com podem caure en el mateix error?

 

Gent de Teià, va recordar-li a l’Alcalde, Andreu Bosch, aquest fet, i com van quedar les arques de l’Ajuntament aleshores, amb un forat desorbitant.

 

És per això que Gent de Teià, tal com ja va fer l’ any 2014 amb els ingressos de Mercadona, va demanar al Ple fer una “declaració de no disponibilitat”, és a dir, retenir les partides de despeses mentre no arribin aquests ingressos. No ens varen fer cas al 2014, ni ens han fet cas pel 2016.

 

La memòria d’alcaldia diu “que supediten les inversions a l’arribada dels ingressos”. Les úniques inversions que hi ha tenen com a contrapartida un crèdit de 74.597,19€. Aquestes inversions són a la Cella Vinària, 16.500€, la moto de la policia, 6.500€ (curiosament es resta del pressupost en vestuari), l’arranjament de la piscina, 28.000€, la inversió en maquinària, 3.500€, i la reforma de l’escola El Cim, 20.000€. Portem invertint quatre anys a l’escola sense haver de demanar crèdits, i ara n’estem demanant un per cobrir despeses que sempre hem assumit (tret de la Cella Vinària i l’arranjament de la piscina).

 

A la vegada, tornem a repetir els errors dels darrers anys. Pressupostem uns ingressos atípics de 240.000€, que probablement no tindrem l’ any vinent, i ens els gastem en despesa corrent, despesa, que sí que tindrem en el proper exercici. I l’ any vinent doncs? Què farem? Haver de retallar de valent?

 

És un greu error destinar aquests ingressos a despesa corrent. Quan es reben uns ingressos extraordinaris, el que cal, és destinar-los a inversió que desprès eviti despesa posterior. El que en diem, inversió productiva.

 

Trobem a faltar partides com la d’inversió en enllumenat públic per a reduir despesa. Gent de Teià, a l’any 2012 va pressupostar 70.000€ i al 2013, 55.500€. Aquestes inversions van suposar un estalvi de consum energètic d’un 44% anual.

 

També trobem a faltar inversió en vies públiques. A l’any 2012 Gent de Teià va invertir, 125.000€ i al 2013, 50.000€ sense cap subvenció. Els carrers estan plens de forats i no paren d’arribar demandes de vilatans per culpa de l’ estat de les voreres i vies; demandes que acabaran al jutjat incrementant les despeses d’una forma desorbitada. Ja ha calgut augmentar el pressupost de despeses de defensa jurídica més d’un 50% els darrers anys.

 

També trobem a faltar projecte de seguretat vial a les vies principals.

Alguns edificis municipals estan en un estat deplorable i no hi ha cap partida d’inversió per arreglar-los, ni projecte de manteniment.

 

Tampoc es destina cap import al projecte de la Nau per a la brigada. Al Ple del 22 d’octubre, a partir de la Moció de Gent de Teià exigint la construcció de la nau, l’equip de govern es va comprometre a iniciar la redacció del projecte durant el primer semestre del 2016, i a ser possible, iniciar la construcció de la nau durant el mateix any. Als Pressupostos no hi està present, ni l’IVA corresponent a la redacció del projecte, ni el de la construcció, IVA que ha d’assumir l’Ajuntament. Aquest fet que ens fa pensar que no hi ha cap interès en fer la nau.

 

Al Ple de les Ordenances del 2016, al mes d’octubre, s’augmentava desorbitadament la plusvàlua (segons ens van dir al seu moment per poder tenir l’onzè policia en plantilla), i en canvi ara, no pressuposten aquesta plaça.

 

Vist tot plegat, ens dóna la sensació que estem davant d’ un govern amb poca transparència, deshonest i mancat de rigor.

 

Ens trobem davant d’un pressupost poc fiable, gens raonable, mancat de projectes i, sobretot, preocupant.

 

És per això que Gent de Teià va votar en contra.