IL·LUSIÓ INTACTE, 5 ANYS DESPRÉS

Gent de Teià es va començar a gestar l´any 2009, davant l’evidència
que la política municipal anava a la deriva i era urgent un canvi de
rumb, un grup de teiànencs ens varem començar a reunir per buscar la
fórmula de canviar la manera de fer de la política municipal.

 

Aquestes trobades van concretar-se amb la creació d’un grup
independent amb l’empenta i força necessàries per presentar-se a les
eleccions Municipals del 2011, i amb un únic objectiu, treballar pel
poble amb un visió totalment municipalista.

 

D´aleshores ençà han passat més de cinc anys. Aquell grup reduït de
vilatants s’ha anat fent gran, ha anat sumant nous col·laboradors,
d´altres n´han sortit, però sempre hem tingut un nexe d’unió molt fort
que ens ha fet deixar de banda possibles diferències o personalismes,
treballar per Teià. La feina ha estat molt dura, sobretot els primers
mesos de govern on regidors i col-laboradors no escatimàvem hores per
tirar endavant el nostre projecte de poble, i els fruits d’aquest
esforç anaven arribant poc a poc.

 

Durant tot aquest temps s´ha treballat amb un gran companyerisme, i
sobretot amb molta il·lusió, i bon humor. Companyerisme que en molts
casos han acabat derivant en amistat. Avui podem dir que Gent de Teià
no som únicament un grup municipal, sinó també una colla d´amics.

 

Aquesta és la nostra fortalesa, la nostra marca diferenciadora. Al cap
i a la fi, som els únics que no som un partit polític.

 

Gent de Teià, des del poble i per el poble.

 

1234IMG_3533

Mercadona a Teià

Després de més d’un any de converses i negociacions amb l’equip de govern, aleshores Gent de Teià, MERCADONA, s’ubicarà definitivament a Teià.
Gent de Teià havia enllestit tota la feina molt abans que el tripartit presentés la moció de censura. Gestions realitzades prèviament:
1-Demanar permís a la Conselleria de Governació, Direcció General d’Administració Local, per alliberar al propietari de la parcel·la, l’obligació de construir una nau bàsica per els serveis de l’Ajuntament, a canvi d’una compensació econòmica correcta, valorada pels serveis tècnics de l’Ajuntament. Autorització que va ser concedida per la Generalitat el 13 de Setembre de 2013. Registre d’entrada del Ajuntament n- 003870.
2-Demanar a la Generalitat, Conselleria d’Urbanisme, la modificació puntual nr.13 del Pla Urbà, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 19 de setembre 2013.
3-Negociar amb MERCADONA els llocs de treball, majoritàriament per a teianencs.
4- Negociar hores d’arribades dels camions de mercaderies, de càrrega i descàrrega, per no interferir en la circulació viària de passeig de Massarosa i altres situacions.
Gent de Teià sempre hem cregut que la implantació de MERCADONA a Teià reporta uns beneficis importants als vilatans i al poble com explicarem a continuació. És cert que hi ha la possibilitat que alguns comerços puguin veure’s afectats, però tenint en compte que la majoria dels clients provindran d’altres supermercats, entenem que la repercussió serà molt puntual i mínima. Si més no, Gent de Teià té estudiades mesures per minvar aquest possible perjudici. MERCADONA en cas de no ubicar-se a Teià ho hagués fet a El Masnou, Alella o Premià, amb els mateixos perjudicis i Teià no tindria cap benefici.
INGRESSOS ECONÒMICS
A. L’import de la plusvàlua generada és de 107.273,39 euros.
B. Compensació econòmica per ser propietaris en proindivís de la parcel·la. Al ser l’Ajuntament de Teià propietari del 6,67% del proindivís de la parcel·la, per raó de la cessió de 600m2 de sostre edificat, amb la construcció bàsica per situar-hi dependències municipals, s’estima un ingrès de 335.000 euros.
C. Taxes i impost per llicència urbanística de l’establiment comercial, d’acord amb les ordenances fiscals corresponents i partint de la llicència d’obres presentada per MERCADONA, a efectes de liquidació de 3.400.000 euros, l’impost d’obra puja aproximadament 136.000 euros, i la taxa municipal 27.200 euros.
D. Impost d’Activitat Econòmica (IAE) estimació aproximada de 10.000 euros a 15.000 euros anual.Aquest import, Gent de Teià el tenia destinat a minvar la pressió fiscal dels industrials i comerços rebaixant la taxa d’escombraries.
TOTAL: (A) + (B) + (C): 605.273,39 euros de ingressos
INVERSIÓ D’INGRESSOS ECONÒMICS
Aquests ingressos s’han de destinar a la construcció d’una nau industrial en terrenys propietat de l’Ajuntament, que doni resposta a les necessitats dels serveis del nostre poble, projecte ja engegat i perfilat per Gent de Teià.
L’Ajuntament de Teià té llogada una nau industrial a la població de El Masnou amb un cost anual de 30.000 euros, (abans de governar Gent de Teià el cost era de 60.000 euros anuals, després de les negociacions es va rebaixar a 30.000 euros anuals).
Beneficis:
A. Deixar de pagar el lloguer de 30.000 euros anuals.
B. Construir una nau a mida de les necessitats actuals i futures
C. Millora de l’espai i condicions dels treballadors de la brigada municipal i altres.
COST APROXIMAT NAU BRIGADA: 490.391 euros
TOTAL INGRESSOS – DESPESES = 605.273 euros – 490.391 euros = 114.882 euros de superàvit
SUPERÀVIT DESPRÉS DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA NAU
Gent de Teià contemplava diferents possibles opcions d’inversió en equipaments, entre altres:

A- La construcció d’una nau polivalent adossada a la nau industrial per aprofitar la mateixa estructura i serveis.

B- Canvi de clavegueram d’un tram de la Riera.

C- La construcció, a Can Llaurador, aprofitant el magatzem d’eines, d’un Bulder i l’acondicionament de la pineda per habilitar-la com espai públic lúdic.

HI SOM, i HI SEREM

EDITORIAL Tercer Butlletí de GT (Maig 2014)


Origen

Quan vam entrar al govern, Teià es trobava entre els quaranta Ajuntaments en situació financera més crítica de Catalunya, motiu pel qual vam ser convocats per la Conselleria de Govenarció de la Generalitat. (8/07/11 El Punt Avui. Governació toca el crostó als ajuntaments endeutats. Ortega ha convocat avui una quarantena d’alcaldes de municipis amb una situació econòmica difícil per cridar-los l’atenció i, alhora, oferir-los pautes per ajudarlos a sortir de la crisi.)

Gent de Teià va néixer com agrupació de vilatans al 2010, perquè la situació econòmica i social en què es trobava Teià en els darrers vuit anys era totalment insostenible. Per aquest motiu vam creure que era necessari aportar aires, idees noves i no contaminades al municipalisme, amb independència dels partits polítics. El nostre únic patrimoni era i segueix sent la nostra estimació i acceptació pel nostre poble. Amb una proposta renovadora però al mateix temps basada en el sentit comú, Gent de Teià guanyà les eleccions municipals al 2011.


Gestió amb seny

En els dos anys i mig que Gent de Teià ha estat al capdavant de l’Ajuntament hem sanejat i capgirat «com un mitjó» l’economia municipal.


Tot no s’hi val

La legalitat permet una moció de censura. Però aquesta ha de ser necessària, convenient, transparent, ètica, moral i ha d’estar justificada. Han passat més de cinc mesos, i estem com estàvem, sense cap explicació per un fet tan greu.Una mesura tan extrema i extraordinària, només es pot justificar per un deteriorament econòmic i/o un allunyament de la realitat social dels vilatans, i aquesta no ha estat pas la situació del govern de Gent de Teià, sinó tot el contrari.


Irregularitats administratives

Durant aquests dos anys i mig de govern de Gent de Teià, hem revisat la gestió econòmica dels Governs anteriors, que portà a l’Ajuntament a un deute històric. Ha estat una tasca difícil, minuciosa i feixuga, inacabada per la moció de censura. Vàrem detectar un conjunt d’irregularitats administratives i ho vàrem comunicar als nostres socis de govern CiU, que es van limitar a negar-ho, sense donar cap mena d’explicació. Ara, fredament i des de la distància, pensem que potser vàrem ser massa innocents quan els vàrem desvetllar el nostre reparament a la seva gestió. És possible que els tres partits afectats (CiU, ERC PSC) pensessin que la millor resposta era presentar una moció de censura i posar fi al nostre accés a la informació.


Estat d’ànim

El nostre compromís i estimació cap al nostre poble està per sobre de qualsevol  entrebanc polític o estat d’ànim. Ara ens trobem a l’oposició i des d’aquesta nova situació treballem amb els mateixos objectius i ganes. Fem una oposició ferma i honesta. Anem diàriament a l’Ajuntament, controlem les despeses i els ingressos, repassem els acords de les juntes de govern, revisem els decrets d’Alcaldia, estudiem tots els projectes i aportem idees i millores. Ens oposem i denunciem qualsevol decisió que pugui perjudicar el nostre poble.


Gràcies, teianencs

Volem donar el nostre agraïment a tots els teianencs que ens han donat escalf dia a dia. La vostra estimació ha superat amb escreix les nostres expectatives. No us podeu imaginar l’empenta i motivació que ens han proporcionat els vostres ànims i adhesions.


Pots descarregar el Butlletí complert en el següent Link:

TERCER BUTLLETÍ

Núria Andinyac, nova regidora de GT en substitució d´en xavi Ramírez

En el Ple del passat 29 d´abril va prendre possessió del càrrec com a regidora de Gent de Teià, la Núria Andinyac, en substitució d´en Xavier Ramírez, regidor fins aleshores. Des de gent de Teià agraïm la tasca duta fins al moment pel  Xavi, i felicitem a la Núria pel nou càrrec.

PRESSUPOSTOS 2014, GENT DE TEIÀ VOTA EN CONTRA

El passat dimarts 18 de març es va celebrar el Ple sobre els pressupostos de l’any en curs.

Gent de Teià els ha analitzat acuradament, partida a partida, tant de ingressos com de despeses, constatant que són uns pressupostos mancats d’imaginació i amb desconeixement total de la realitat social i econòmica de Teià. Sense sentiment, ni cor de poble. Uns pressupostos que únicament justifiquen les necessitats polítiques del tripartit que governa  en un període de transició cap a les properes eleccions municipals.


La previsió  del govern tripartit (CiU,ERC,PSC) per aquest any és una davallada d’ingressos de gairebé 200.000 €, entre descens de IBI i reducció de transferències d’altres administracions. Enlloc d’adequar-se a la situació, el govern compensa aquest desajust amb els possibles diners provinents de la posada en marxa d’una gran superfície a Teià, (operació gestionada i enllestida durant el govern de GT), i que suposarà uns ingressos únics i extraordinaris per un valor aproximat de 600.000€, superant amb escreix el total d’ingressos de l´any 2013.

Considerem molt greu que es pressuposti el permís d’obres i la plusvàlua del nou supermercat, i no la venda del terreny que és el primer pas  obligat  per obtenir el permís d’obres i plusvàlua. La venda del terreny té uns ingressos de aproximats de 327.000€, (superiors a la suma de la plusvàlua i permís d’obres,: 273.000€ ) i ni en parlen. Aquesta falta de transparència pressupostària ens preocupa, i molt. Què pensen fer amb aquests 327.000 € ?


La baixada d’ingressos dels darrers anys marca tendència, i evidencia una reducció de l’entrada de diners per als propers exercicis. Des de Gent de Teià demanem al nou govern que adeqüin el pressupost a la realitat del que ingressarem d’ara endavant, i utilitzin els ingressos únics i extraordinaris de la gran superfície, (aproximadament 600.000€) en aplicar una política protectora i promotora amb la resta del comerç local, i en inversió productiva, prenent mesures correctores per reduir costos, donat que per al 2015 ja no tindrem aquest ingrés.


L´Ajuntament gestiona els diners dels contribuents, és a dir, els diners dels teianencs. Els seus pressupostos s´haurien de fer a partir de les necessitats reals de cada àrea o regidoria, per això és imprescindible la participació dels tècnics corresponents de les diferents àrees. Ens consta que la majoria d’ells, ni han participat en l’elaboració d’aquest pressupost, ni han estat consultats.


Retallen partides fàcils de retallar, com les de manteniment o subministraments, partides que l’any passat van sobrepassar el previst per despeses inesperades, com el “no correcte” manteniment de les instal·lacions, o de la maquinària, els equipaments etc… Això comporta unes reparacions posteriors costoses, i en canvi, tot i l´evidència, no prenen mesures correctores per reduir aquests costos, ni el seu possible impacte.


Anul·len la partida d’inversió en enllumenat, per reduir costos, quan ha quedat palès que les inversions dels darrers dos anys han suposat una rebaixa de quasi un 40% en consum.


Pressuposten els interessos bancaris amb l’euribor que s’està pagant actualment. – I si puja l’euríbor com indiquen les previsions? Com s’ho faran?  Unes bones finances han de preveure detalls tan importants.


Gent de Teià ens reafirmem i demanem al govern  tripartit de Teià que els diners provinent de fets puntuals com l´arribada de la gran superfícies és destinin en inversió productiva i generadora d’estalvi econòmic com; la construcció de la nau de la brigada (estalviaríem uns 36.000€/ any del lloguer que es paga actualment de la nau a El Masnou), l’inici de l’arranjament del clavegueram de la Riera, inversió en millorar les instal·lacions actuals, per evitar despeses de futur, entre altres…

A nivell social, malgrat que trobem correcte les apostes amb l´augment de beques i ajudes en educació, o l´augment en l´àrea de joventut, ja previst pel nostre grup municipal per al 2014, ho considerem insuficient. Trobem a faltar, per exemple, més suport a les entitats en les seves necessitats i en la participació d´aquestes en la vida social de Teià.

Durant el Ple, GT va forçar al govern a dir quines partides bloquejaria fins que arribessin els ingressos de la gran superfície, cosa que no van fer. A hores d’ara no està clar quines partides congelaran, ni tampoc si ho faran. Davant del dubte de l’arribada d’aquests diners, el que haurien d’haver fet és “una declaració de no disponibilitat” al Ple.  Hagués estat el més just, honest, transparent i tranquil·litzador per a poder dormir tranquils.

ENTRE L’OBSCURANTISME I ELS SUBTERFUGIS

El passat dijous 16 de gener es va celebrar el primer Ple ordinari de l´any, i a la vegada del nou equip de govern.

Un Ple realitzat bàsicament per donar compte de les resolucions d´alcaldia i als acords de la Junta de Govern local, a banda de la renúncia del regidor de GT com a representant de l´AMI (en coherència amb el canvi de govern), votada a favor per part de tots els grups municipals, una moció de l´AMI en favor de la consulta sobiranista, amb un vot en contra (PP), dues abstencions (GT) i nou vots favorables (2 GT, 4 CIU, 2 ERC i PSC) i dues modificacions tècniques en relació a l´arribada de Mercadona a Teià. (votada a favor per part de tots els grups)

A la fí en aquest Ple la oposició tenia dret a parlar, i el grup municipal de Gent de Teià va formular diverses preguntes, la més destacades de les quals fou relacionada amb les “Trobades dels veïns amb el govern municipal” amb la voluntat d’informar de l´acció de govern i prendre nota dels suggeriments dels mateixos. Així d’entrada les trobades ens semblarien una bona iniciativa, si no fos per l´obscurantisme i secretisme que presenten les mateixes.

En el Ple, el nostre grup va demanar a l´alcalde Josep Botey poder formar part d´aquestes trobades i aquest va respondre “que hi podríem participar el dia que ens correspongués com a veïns. És a dir, es nega a la oposició a poder participar-hi, o si més no ser-hi presents. Sens dubte una nova mostra del diàleg, consens i transparència que tan reclamava el nou govern, i del que tan presumia.

Quant Gent de Teià va realitzar trobades amb els veïns, és a dir, Audiències Públiques, aquestes sempre van ser obertes a tot el poble, i naturalment a la resta de grups municipals.

Que amaguen aquestes trobades?

El nou Alcalde convoca als veïns enviant una carta a les cases, sense que aquestes portin els noms dels que hi viuen. Això és així perquè legalment no poden utilitzar els cens per convocar als vilatans a aquestes reunions, fet que posa en dubte la legalitat de les mateixes. En l´escrit de presentació s´informa que “en poc més d´un any s´hauran pogut atendre a tots els habitatges”.

El secretisme i obscurantisme de les reunions, el fet que no hi puguem participar tots els grups municipals, i que aquestes reunions acabin a les portes de les eleccions municipals del 2015 donen a pensar en que ja em entrat en campanya electoral, i que el nou govern té pressa per rentar la seva imatge després de la sonada moció de censura que els ha dut al govern en contra de la voluntat social de Teià.

Es una llàstima que el nostres regidors no puguin conèixer els dubtes o suggeriments que els vilatans faran en aquestes trobades, ja que des de l’oposició també és la nostra responsabilitat trobar resposta o bé solucions als problemes dels teianecs.

SORPRENENT PLE EXTRAORDINARI DEL 17 DE DESEMBRE DE 2013

El passat 17 de desembre es va celebrar el primer Ple de l´Ajuntament amb el nou equip de govern. Va ser un Ple extraordinari, amb les retribucions del nou govern com a punt principal del dia.

Aquestes es van aprovar, amb els vots favorables de tots els regidors. El sistema de cobrament serà el mateix que es venia aplicant fins ara amb Gent de Teià al govern, i durant tota la legislatura. Tant l´Alcalde com els tinents d´alcalde cobraran en règim d´assistències, mentre que dos dels regidors cobraran sou.

Ens sembla coherent aquest sistema de retribucions proposat per Gent de Teià en aquesta legislatura, defugint d´alcaldes amb sou o dedicacions exclusives, i que és el mateix que el nostre grup municipal va defensar durant la campanya electoral.

El que més ens sorprèn és el canvi de rumb dels grups municipals que ara governen (CiU, PSC, ERC) , doncs en l´inici del mandat, varen votar tots en contra d´aquesta formula al no semblar-los correcte.

Així en el Ple del 7 de juliol de 2011, el PSC va defensar que “l´Alcalde, per dignitat, havia de cobrar sou” (hem d´entendre doncs que per al PSC el nou alcalde no és digne?).

ERC també va defensar que “ l´Alcalde havia de cobrar sou”, mentre que CIU va defensar que “tots els regidors havien de cobrar sou, inclosos els de la oposició”, i recalcava que “els regidors de govern havien de cobrar un sou digne.”

Que ha passat durant aquests dos anys i mig. PSC, ERC i CIU han entès que la formula de Gent de Teià era la correcta, malgrat el rebombori que hi va haver en el seu dia, o bé no s´han atrevit a posar-se sous sabedors que si ja la moció de censura no té el suport del poble, la possibilitats de cobrar sous i dedicacions exclusives hagués estat el súmmum. Valoreu vosaltres mateixos.
Gent de Teià, va mostrar la seva sorpresa en aquest punt.

Del Ple va destacar també la manca de consens i diàleg per part de l´equip de govern. Per començar, aquest es situar el dimarts 17 de desembre sense acord previ amb la oposició. Mai, en els dos anys i mig de govern de GT s´ha realitzat un Ple extraordinari sense buscar el dia més adient entre tots els grups municipals. Aquest fet va impedir l´assistència del regidor de GT, Oriol Ribera, absent per motius laborals.

Al tractar-se d´un Ple Extraordinari, només l´Alcalde podia autoritzar que els grups municipals o el públic pogués fer preguntes. Mentre va governar Gent de Teià, l´Alcalde Joan Castan sempre va permetre preguntes als grups municipals o als espectadors. En aquesta ocasió però, el nou alcalde Josep Botey, només va deixar parlar al públic, quedant tota la oposició al marge de la sessió. Una falta de respecte desmesurada. “De què tenen por?”

Per acabar, i en nom del Ple, sense haver estat abans consensuat, l´Alcalde Josep Botey va llegir un manifest en favor de la independència, fet que va sorprendre tothom, i que els grups de la oposició no van secundar, al no haver estat informats, ni saber bé bé del que es tractava, ni estar en l´ordre del dia, ni tampoc en les mocions d´urgència. Un autèntic desgavell.

El PP VA REBUTJAR ENTRAR AL GOVERN DE TEIÀ

Setmanes després de la Moció de Censura presentada pels grups municipals de CIU, ERC, i PSC contra el govern de Gent de Teià, escollit majoritàriament pel poble al maig del 2011, seguim perplexes i desconcertats per la manca de motius que van derivar a la mateixa.

Analitzat en fred ens causa encara una gran estupefacció que el nou equip de govern, encapçalat per CIU primer, i ERC després, cerqués fins al darrer moment el vot favorable del PP, o si més no la seva abstenció en les votacions per la moció de censura. Un vot que tanmateix era innecessari numèricament.

Segons va informar el Partit Popular, fins i tot se´ls va oferir a entrar al govern amb regidoria inclosa. El PP ho va rebutjar, votant posteriorment contra la moció de censura.

Increïble si més no aquest pacte antinatura: CIU i ERC amb PP, si no fos que el tri-partit, el que realment buscava a la desesperada era evidenciar motius, que no hi són, a la moció de censura, sobretot després que Unió Democràtica mostrés el seu rebuig unànime a la mateixa de forma pública.

Gent de Teià aplaudeix l’acte d’honestedat de la regidora Charo Pérez, del Partit Popular,que demostra que encara hi ha qui pensa que no tot s’hi val per aconseguir el poder i tenir un sou de l’Ajuntament.

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

Discurs institucional del nostre alcalde Joan Castan a l’Ofrena Floral al monument de Rafael Casanova aquest migdia:

“Avui onze de setembre, Diada de Catalunya, recordem la pèrdua de les nostres llibertats abolides per Felip V a l’any 1714, després de 14 mesos de setge a Barcelona. D’aquest fets lamentables, i perquè sempre siguin recordats, naixé la nostra festa nacional ”La Diada”, un dia festiu però al mateix temps reivindicatiu.

Avui, hem d’intercanviar l’ordre, la nostra festa nacional ha de ser més reivindicativa que festiva. Aquests darrers mesos l’Estat Espanyol per mitjà de decrets, lleis i amb la negació total a la realitat catalana, ha interferit en la nostra autonomia nacional i local, el seu objectiu és clar: minvar-la o fer-la desaparèixer.

Nosaltres els catalans, hem de reivindicar la nostra senyera, la nostra llengua, els nostres costums i la nostra identitat; però sobretot, hem de reivindicar el benestar social de tots els catalans, que dia a dia, ens hem guanyat amb la nostra empenta, amb el nostre treball, amb la nostra suor i el nostre sacrifici.

A Catalunya, avui, hi viuen massa famílies mancades de recursos econòmics i socials per poder subsistir amb dignitat, i això es produeix pel desequilibri entre la nostra participació econòmica amb Espanya i el finançament que rebem de l’Estat. Els catalans generem suficient riquesa per viure honesta i dignament. Hem de ser solidaris amb Espanya, però l’Estat Espanyol té que ser just i honest amb Catalunya.

Avui, onze de setembre, la nostra veu té que arribar clara i enèrgica, com el 14 de juny de 1808 va arribar el so del Timbaler del Bruc a les forces invasores franceses creant el desconcert. La nostra veu ha que ser un crit reivindicatiu de la nostra catalanitat, de les nostres llibertats, dels nostres drets; ha de ser un clam en contra de l’ofegament econòmic, social, i cultural de Catalunya.

Però també ha de ser una exigència unànime de tots els partits, han de quedar de banda interessos partidistes i posicionaments polítics, tots hem de fer pinya. Tenim la raó, tenim els greuges, tenim les demandes i tenim les eines, però ens manca la unitat de totes las forces parlamentaries. Cal que aquestes escoltin la veu del poble, cal que retrobem la rauxa del Timbaler del Bruc i que el seu so, nascut de colpejar el tambor amb les baquetes, arribi arreu d’Espanya i que sigui una sola lletra, la que ens faci vibrar a tots.

Llibertat, llibertat, llibertat!!.

Visca Teià i Visca Catalunya!”

UN ANY A L’AJUNTAMENT


Ara fa tot just un any, un grup de teianenques i teianencs van iniciar el camí dins l’Ajuntament gràcies a la confiança dipositada pels vilatans a les urnes, una confiança de la qual sempre estarem agraïts.

Durant aquest 365 dies Gent de Teià s’ha consolidat, no només dins el Consistori Municipal sinó també dins de la vida social del nostre poble. No ha estat un camí fàcil, però amb molta feina i molta il•lusió ara podem afirmar que ens sentim orgullosos de totes les fites aconseguides.

– S’ha revitalitzat la vida cultural, esportiva i comercial del nostre poble.

– S’ha sanejat la situació econòmica de les arques municipals (tasca que molts creien impossible.

– S’ha iniciat la millora en la neteja i enllumenat dels nostre carrers.

– I sobretot s’ha acostat la Casa de la Vila a les teianenques i teianencs.

Tot i la feina feta, encara ens queda molt per fer i la nova situació política al nostre Ajuntament ens ha donat més força per seguir treballant pel poble.

Esperem que els resultats futurs estiguin a l’alçada de la responsabilitat que vam heretar el passat mes de maig del 2011.

L’equip de govern de Gent de Teià vol donar les gràcies a tot els col•laboradors i simpatitzants que ens han ajudat a fer possible que les nostres idees i els nostres projectes comencin a ser realitat només un any desprès de la nostra entrada en el Govern.

Moltes gràcies!!

Som conscients que encara queda molta tasca per fer i que els propers seran uns anys molt durs i difícils, i que la vostra col•laboració seguirà sent necessària. Es per això que comptem amb tots vosaltres, per segui treballant amb il•lusió i empenta.